Wednesday, May 24, 2017

Friday, March 11, 2016

KUTIPAN DATA NILAM 2016

Untuk tahun 2016, Bahagian Teknologi Pendidikan KPM selaku urusetia Jawatankuasa Induk Gerakan Tabiat Membaca tidak akan menggunakan sistem i-Nilam untuk mengutip data NILAM. Oleh itu, pihak BTP telah menyediakan borang template interim untuk kutipan data setiap sukuan tahun iaitu Mac, Jun, September dan Disember. Borang-borang tersebut boleh dimuat turun pada pautan berikut: https://www.sendspace.com/filegroup/rmlAtJXpdt9bihTBH4ytXw
Terdapat 2 fail format Excel iaitu Data Kutipan Nilam SM PKG untuk Sekolah Menengah dan Data Kutipan Nilam SR PKG untuk Sekolah Rendah.
Borang data yang telah dilengkapisi untuk suku tahan pertama iaitu sehingga bulan Mac 2016 hendaklah dikembalikan ke PKG Miri pada alamat email pkgmyy@gmail.com selewat-lewatnya pada atau sebelum 11 APRIL 2016 (ISNIN). Sebarang pertanyaan berkenaan perkara ini, sila hubungi Puan Josephine di talian 085-436149. Harap maklum.

Tuesday, February 3, 2015

Borang Laporan Kerosakan ICT 2015

Sila gunakan borang yang dilampirkan di bawah untuk melapor kerosakan peralatan ICT sekolah.
Terima Kasih.

Borang Laporan Kerosakan ICT 2015